UA-75120453-1

Çam Kereste


TİCARİ ADLARI: ÇAM. Scots pine, Red deal, Rewwood (İng.), Gemeine kiefer, Föhre (Alm.)
Pin commun (Fr). Sarı çam (Tr). YAYILLIŞI, Kuzey ve orta avrupa, güney İspanya, Kuzey İtalya,
Mekodonya,Türkiye, Kafkaslar ve İran. Diri odun 5-10 cm genişlikte, sarımsı ile kırmızımsı beyaz renkte, öz odun kırmızımsı sarı, kahverengimsi, kırmızı olup giderek koyulaşır.Odunu reçinelidir.Çok hızlı ve iyi bir şekilde kurutulabilir. Fakat mavi renk oluşumuna eğilimlidir.Bu nedenle biçme işinden hemen sonra daldırma yöntemiylen emprenye edlmelidir.Açık hava kurutmada ağaç malzemerutubeti % 25 'in üzerinde iken 20 ile 30 derece sıcaklıklarda mavi renk oluşumu tehlikesi vardır.Diri odun mantar ve böceklere hassas olup, öz odun oldukça dayanıklıdır.Diri odun kolay, öz odun oldukça güç emprenye edilir.

İŞLENME ÖZELLİKLERİ: Kolay işlenir, reçine fazlalığı nedeniyle aletlerin çalışmasında güçlükler çıkarabilir.Boyanbilir,cilalanabilir,tornalanabilir,soyulabilir,iyi çivitutar,renk verilebilir.Fazla reçineli metaryelde tutkallamada güçlük çıkar.

KULANIŞ YERLERİ:Binalarda ağaç malzemenin kullanılabileceği her yerde değerlendirilebilir.
Kaplamacılkta,oymacılıkta,tornacılıkta,tel direği maden direği,su içi inşaatlarda,travers olarak.

DİĞER TÜRLERİ :Toros karaçamı,kızıl ve fıstık çamı,Halep çamı,Kore ve japon çamı, asya çamı
Siberian yellow pine, merkos pine,khasya pine.